background

Yüzer GES

Yüzer GES

Yüzer GES Sistemleri

Yüzer GES sistemleri, fotovoltaik güneş panellerinin bir su kütlesi üzerinde yüzen bir platforma yerleştirilmesiyle kurulur. Bu platformlar, başka yüzen platformlara fiziksel olarak veya kablo ile bağlanır. Bu sistemlerin genelde karada panoları ve invertör grupları olur. Ancak invertör gruplarının da yüzdüğü sistemler mümkündür.

Yüzdürme platformlarında en yaygın 3 tip kurulum vardır. Resimdeki püre float tekniği, «pantoon» denen teknik ve membranlı kurulumlar.

Pure float: Bu sistemler panellerin duba denebilecek içleri hava gibi gazlarla dolu şamandıraların üzerine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir. En ucuz tip olmalarına karşın dalga ve rüzgar kuvvetlerine karşı daha dayanıksızdırlar.

Pantoon: Bu sistemler ise panellerin etrafını metal bir konstrüksüyon ile sarıp, bu panelleri konstrüksüyona bağlayıp bu konstrüksiyonu yüzdürerek yapılır. Metal konstrüksüyonun getirdiği ekstra sağlamlık ve ağırlık, sistemin rüzgar, dalga ve akıntı gibi kuvvetlere karşı daha büyük direnç gösterebilmesine olanak sağlar.

Yüzer GES sistemleri her su kütlesine kurulabilir olsalar da, tuzlu suyun ve havanın ekstra aşındırıcı etkileri yüzünden tuzlu su üzerine kurulacak platformlarda membranlı tasarımlar kullanılabilir. Bu membran, tuzlu su ile paneller arasında ekstra bir insülasyon sağlar.

Yüzer GES sistemlerinin avantajları;

1) Yüzer GES sistemleri kurulum için arsa satın alması gerektirmez, şehirleşme veya tarım arazileri ile arsa için rekabete girmezler.
2) Dağların zirveleri gibi kara temelli sistemlerin erişemeyeceği yerlere kurulabilir.
3) Kuruldukları su kütlesinin yüzeyine düşen güneş ışınlarını engelleyerek yüzeyde oluşan buharlaşmayı azaltırlar.
4) Yüzer GES sistemleri, yüzeyde alg oluşumunu engelleyerek suyun kalitesini yükseltirler
5) Kara temelli GES sistemlerinde oluşan tozlanma ve gölgelenme etkilerinden çoğunlukla muaf olmaları sayesinde %25’e kadar daha verimli çalışabilirler. Ayrıca üzerinde yüzdükleri su kütlelerinin soğutucu etkilerinden faydalanarak termal kayıpları da düşürürler.
6) Yüzer GES sistemlerinin çoğu, herhangi bir ağır inşaat aracı gerektirmez; bu sayede kurulumları nispeten daha kolay gerçekleştirilebilir. Modüler yapıdaki platformların karada birleştirilip su kütlesine salındıktan sonra bir tekne yardımıyla istenilen yere çekilmesi, aynı şekilde geri alınabilmeleri demektir. Bu da başarısız sayılabilecek sistemlerin kolaylıkla taşınabilmelerini sağlar.
7) Yüzer GES sistemlerinde bütün yapının kolayca döndürülebilmesi sayesinde güneş azimuth açısının takibi kolayca gerçekleştirilebilir.