background

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

KLAUS MİLLER YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA

YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU

 

KLAUS MİLLER YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Anonim Şirketi (Bundan sonra kısaca “Klaus Miller” olarak anılacaktır.)

İdealtepe Mah, Turgut Özal Bulvarı, No:143/1, Maltepe, İstanbul / Türkiye

Email: evcharger@klausmiller.com.tr

 

Bu aydınlatma metni kişisel verilerinizin tarafımızca ne amaçla ve nasıl işlendiği, toplanma yöntemi, hukuki sebepleri, kimlerle paylaşıldığı, kimlere aktarılabileceği ve bu kapsamda haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi içermektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Şirketimizin elektrikli araç şarj istasyonu hizmetlerinin yürütülmesi için müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, resmî kurum temsilcilerinin ve çalışanlarının, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin özel nitelikli kişisel verileri ve kişisel verileri (İkisi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.) toplanmaktadır. Özellikle vurgulanması gereken husus, KVKK’ nın kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamayı amaçladığıdır. Şirketimiz, işbu kanun kapsamında, aşağıda örnek olması açısından belirtilen belirtilen kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde işlemekte ve gerekli önlemleri almaktadır. Bu süreçte, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem verilmektedir.

 

Kimlik bilgileriniz olarak; Gerçek kişilerin ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum tarihi,

İletişim bilgileriniz olarak; Telefon, Adres, E-Posta, Posta Kodu

Lokasyon bilgileriniz olarak; Konum Bilgisi,

Hukuki işlem bilgileriniz olarak; Adli ve idari makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava/icra dosyasındaki bilgiler

İşlem güvenliği bilgileriniz olarak; IP adresi bilgileri, parola bilgisi, internet sitesi erişim bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgileri

Müşteri işlem bilgileriniz olarak; Fatura bilgileriniz, Çağrı merkezi kayıtları, üye numarası, işlem numarası, destek ve talep bilgisi gibi veriler, kullanım bilgisi, hizmet türü gibi veriler,

Risk Yönetimi bilgileriniz olarak; Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,

Diğer;   Araç bilgisi, araç plaka bilgisi, şarj istasyon kullanım tarih ve zamanı, kullanılan elektrik miktarı gibi kanun kapsamında ve aşağıda belirtmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda büyük bir titizlikle işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz kağıt ve dijital formlar, çevrim içi platformlar, kurumsal yazılımlar, e-posta, mesajlaşma uygulamaları, telefon görüşmeleri ve kamera kayıt cihazı ile elde edilmektedir. Şirketimizin, siz değerli müşterilerimize güvenli bir şekilde elektrikli araç şarj hizmeti sunabilmesi, ürün kontrol/iyileştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması  sebebiyle araç kullanıcısı gerçek kişinin ad, soyad, telefon numarası, e-posta, adres, doğum tarihi,  bilgilerini, Araç bilgisi, araç plaka bilgisi, şarj istasyon kullanım tarih ve zamanı, kullanılan elektrik miktarı ve finansal bilgilerinizi almaktayız. Satış sonrası destek faaliyetlerinin verilmesi kapsamında fatura bilgileriniz, Çağrı merkezi kayıtları, üye numarası, işlem numarası, destek ve talep bilgisi, kullanım bilgisi, hizmet türü gibi veriler alınabilmektedir. Şirketimizce faaliyetler kapsamında müşterilere ilişkin gereksiz kişisel veri toplanılmasından kaçınılmaktadır.

 

Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; iletişim formları, üye numarası, rezervasyon bilgileri, işlem numarası, destek ve talep bilgisi gibi veriler, kullanım bilgisi, hizmet türü, elektronik posta, cep telefonu numarası, çevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz tarafından yaratılan Çerezler/Cookieler, üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri/Tracking Cookieler site kullanımı ölçüm sistemleri, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Söz konusu işbu kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. İşbu sebepler;

 

-Kanunlarda açıkça öngörülme,

-Sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması,

-Tarafınızca alenileştirilmiş olması sebepleri ve aşağıda ayrıntılı biçimde açıklanacağı amaçlarla şirketimiz ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

               

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Kanunda belirtilen kişisel veri işleme amaçları çerçevesinde aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz;

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satın Alım ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hizmet taleplerinizi almak, Ödeme İşlemlerinizi Gerçekleştirmek, 3. Kişiler ile İş Birliği Sağlayıp satış sonrası destek hizmeti sunmak,
 • Yasal Düzenlemelerin Gerektirdiği veya Zorunlu Kıldığı Şekilde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taleplerinin Yerine Getirilmesi,
 • KVKK’da Belirtilmiş Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Amacıyla,
 • Resmî Kurumlarca Öngörülen Bilgi Saklama, Raporlama, Bilgilendirme Yükümlülüklerine Uymak, Sözleşmelerin Gerekliliklerini Yerine Getirmek,

·         İş Süreçlerin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

·         Talep ve Şikâyetlerin Takibi,

·         Aplikasyonların Hazırlanması ve Var Olanların Devamlılığı,

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

·         Yetkili Kişi ve Kurumlara Bilgi Verilmesi,

·         Regülasyon ve Uyum ile Hukuki Süreçlerin Yönetimi,

·         Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

·         İş Sağlığı ve Güvenliği ile Müşteri İlişkileri ve Çağrı Merkezi Süreçlerinin Yürütülmesi ve İcrası,

·         İletişim Faaliyetlerinin, Destek Hizmetleri ile Yükümlülüklerinin, Müşteri Memnuniyetinin Yürütülmesi

·         Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • Müşteri Kayıtları Oluşturulması ve Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi ve Kurumsal Yönetim Faaliyetlerinin Takibi,
 • Müşteri Talep ve Şikâyetlerinin Yönetimi ve Takibi,

·         Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

Açık rızanızın olması halinde, açık rızanıza istinaden ad, soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik Numarası gibi kimlik bilgileriniz, cep telefon numaranız, dahili telefon numaranız, e-posta adresiniz, adresiniz gibi iletişim bilgileriniz, konumunuz gibi lokasyon bilgileriniz, üye numarası, işlem numarası, destek ve talep içeriği, kullanım ve hizmet türü gibi müşteri işlem bilgileriniz, Ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileri ve çerez verileri, anket verileri, kullanım alışkanlıkları gibi müşteri işlem bilgileriniz ve araç bilgisi, araç paka bilgisi, şarj istasyon kullanım tarihi ve zamanı gibi diğer bilgileriniz alınmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI VE PAYLAŞIM AMAÇLARI

 

Öncelikle kişisel verilerinize, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bünyemizde çalışan, sınırlı yetki erişimine sahip ve aynı zamanda kendileriyle gizlilik taahhütnamesi akdedilmiş personellerce kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.  

 

Kişisel Verileriniz İşbu Aydınlatma Metni İçeriğinde Açıklanan Amaçlar Doğrultusunda Şirket’in iş ortaklarına, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, idari merciler ve yasal mercilere, hissedarlarına, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, Hizmet Aldığımız Hukuk Danışmanlarına, Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca düzenleme ve denetim yetkileri kapsamında şeffaflığın sağlanması, ihtilafların çözümü, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amaçlarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK), Üye olmanız ve açık rızanız varlığı halinde, kişisel verileriniz üçüncü kişi hizmet sağlayıcı olarak hizmet sözleşmesi kapsamında depolama ve barındırma hizmeti satın aldığımız bulut veritabanına, talep edilmesi halinde Emniyet Genel Müdürlüğüne aktarılabilecektir.

 

Yine Yeminli Mali Müşavirlerimiz, Denetçilerimiz, Bilişim Danışmanlık Şirketleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve Resmi Merciiler, Yurt İçindeki Gerçek ve Tüzel Kişiler ile KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınmasıyla paylaşılabilecektir.

               

HAKLARINIZ

  

KVKK’nın 11. maddesi gereği Klaus Miller’e başvurarak;

 

·         Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenme,

·         Eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,

·         Yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme,

·         Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme, KVKK 7. Maddesi uyarınca kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini ve yapılan değişikliklerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

 

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) şirketimizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı şirketimize iletebilir, daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASI

 

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için web sitemizde yer alan “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.

 

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte,

 

·         Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [İdealtepe Mah. Turgut Özal Bulvarı, No:143/1, Maltepe, İstanbul] adresine iletilerek veya

·         Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda klausmiller@hs01.kep.tr adresine veya evcharger@klausmiller.com.tr  adresine iletebilirsiniz.

 

Belirtmemiz gerekir ki başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular şirketimiz tarafından reddedilecektir.

 

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da tarafınızca yapılan başvurunun yetkisizce yapılması halinde, Şirketimizin söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmediğini, yetkisiz bir başvuru yapmanız halinde başvurunuz üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğinizi ve bu sebeple Şirketimizin ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından dolayı Şirketimiz haklarını saklı tutmaktadır.

 

 

KLAUS MİLLER YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.

Vergi No: 5641252073

Mersis No: 056412507300001

İletişim Linki: https://kmevcharger.com

Adres: İdealtepe Mah. Turgut Özal Bulvarı, No:143/1, Maltepe, İstanbul

Tel: 0216 417 00 82

E-mail: evcharger@klausmiller.com.tr ; klausmiller@hs01.kep.tr