background

Tarımsal Sulama GES

Tarımsal Sulama GES

Tarımsal Sulama GES Sistemleri

Tarımsal GES sistemleri veya “Agrivoltaics”, tarım arazilerinin hem güneş fotovoltaik enerji üretimi için hem de tarım için aynı anda kullanılmasıdır. Güneş panelleri ile tarımsal mahsuller bir arada bulunduğu için bu iki üretim türü arasında bir ışık paylaşımı vardır. Bu nedenle agrivoltaik tesislerin tasarımı, mahsul verimi ile elektrik üretimini dengede tutmak üzere gerçekleştirilir. Bazı durumlarda PV panellerin varlığının bitkileri UV ışınlardan koruyarak mahsul verimini arttırdığı da gözlenmiştir.

Tarımsal alanlardaki PV sistemlerinin sulama ile kullanılmasına ise Tarımsal Sulama GES sistemleri denir. Genellikle yer altı su kaynaklarından su çekmek için çalıştırılan pompaların GES sistemleri ile çalıştırılması veya desteklenmesi ile gerçekleştirilir. Aksi takdirde bu alanlardaki pompalar genelde dizel jeneratörlerle çalıştırılmaktadır. 

Tarımsal GES Sistemlerinin avantajları;

1) Tarım ve enerji üretimi için arazide ikili kullanım, arazi kaynakları için rekabeti azaltabilir ve doğal alanları daha fazla tarım arazisine dönüştürmek için oluşan baskıyı azaltabilir.
2) Tarım arazilerinin ise elektrik enerjisi üretmek amacıyla GES arazilerine dönüşmesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
3) Kullanılan toprağın farklı amaçlar ile kullanılması sonucu araziden ve arsadan alınan kazanç artar.
4) Elektrik şebekesinin ulaşmadığı yerlerde kuyulardan su çekilmesini sağlayarak tarım yapılmasını sağlayabilir. Ayrıca bu noktalardaki fosil yakıt kullanımını düşürür.